Stavby dálnice D 47

Stavba 4704, km 90,8 – 106,2 Lipník nad Bečvou – Bělotín


Klikněte pro zobrazení celé ortofotomapy

Stavba 4704 o délce cca 15,5 km je první ze staveb tahu D 47. Navazuje na připravovanou dálnici D 1 ve směru na Brno a Prahu a na již provozovanou rychlostní silnici R 35 ve směru na Olomouc a Hradec Králové.

Úsek mimoúrovňové křižovatky, ve kterém dálnice D 1 a rychlosní silnice R 35 splynou v tah D 47 je navržen v šestipruhové kategorii D34,0/120. Stavba zahrnuje tři dálniční mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Lipník nad Bečvou, Hranice a Bělotín a také cca 2,5 km dlouhý přivaděč Bělotín, kterým je D 47 napojena na rychlostní silnici R 48 od Českého Těšína (kategorie R 24,5/100). Nejvýznamnějšími inženýrskými objekty jsou dvě mostní estakády a zahloubený přesypaný dálniční podjezd u obce Hrabůvka, který převádí přes dálnici vodoteč a silnici III. třídy. Podél některých úseků stavby se počítá s vybudováním protihlukových stěn v celkové délce 6 225 m.

Zahloubený přesypaný mostní objekt u obce Hrabůvka v km 100,436 převádí přes dálnici po přesypávce přeložku silnice III. třídy a vodoteč. Nosnou konstrukci tvoří spojitá železobetonová oblouková konstrukce v kombinaci s horní taženou deskou z předpjatého betonu. Rozpětí obou polí podjezdu (pro oba jízdní pásy dálnice) je 2×21,73 m. Šířka mostu (tzn. ve směru jízdy po dálnici) činí 48,2 m.

Mostní estakádu přes údolí potoka Splavná v km 101,605 tvoří dva mosty (pravý most převádí pravý jízdní pás dálnice D 47, levý most převádí levý jízdní pás dálnice D 47). Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý nosník o dvanácti polích o rozpětích 30+10×42,0+30,0 m, monolitická konstrukce předepnutá v podélném i příčném směru, proměnné výšky příčného řezu celkové délky 481,5 m. Příčný řez je navržen jako jednotrám proměnné výšky v poli a nad podporou s konzolami délky 4,00 m.

Podélný řez mostní estakádou přes údolí potoka Splavná

Mostní estakádu přes údolí potoka Ludina v km 104,325 tvoří dva mosty (pravý most převádí pravý jízdní pás dálnice D 47, levý most převádí levý jízdní pás dálnice D 47). Nosná konstrukce estakády je spojitá, monolitická, konstantní výšky, z dodatečně předpjatého betonu, o deseti polích o rozpětích 25 m+8×32 m+25 m. Celková délka mostu činí 308,4 m. Mostovka je tvořena dvoutrámem s výškou obou trámů 2,10 m. Mostovka je příčně předepnuta.

Základní údaje
Délka15 387 m
KategorieD 34,0/120
Počet stavebních objektů231
Přivaděč Bělotín
délka2 354 m
kategorieR 24,5/100
Mimoúrovňové křižovatky
počet4
délka větví celkem6 419 m
Přeložky silnic
délka4 600 m
Mostní objekty
počet celkem25
z toho na dálnici15
nad dálnicí7
na ostatních komunikacích9
Přesypaný mostní objekt
délka68,2 m
Celkový objem zemních prací
výkopy3 002 000 m3
násypy2 179 000 m3
Podélný řez stavbou 4704

Generální projektant RDS
Sdružení D 4704, vedoucí člen sdružení SHB, akciová společnost, člen SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel stavby
Sdružení D 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín,
vedoucí člen sdružení SKANSKA DS a.s.,
členové Dálniční stavby Praha, a.s., STRABAG a.s.

Aktuální stav přípravy a realizace dálnice D 47